หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หยฺ้าน
อักษรล้านนา
ขี้อยฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้อฺยฺ้าน]
ความหมาย

...ดู ขี้แข๋ะ

ออกเสียงล้านนา
ขี้หย้าน
อักษรล้านนา
ขี้ห้ยฯานฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หย้าน]
ความหมาย

ก.ยั่น - พรั่น,หวั่นเกรง; ขี้แข๋ะ,หย้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หย้าน (ขี้ห้ยฯานฯ)