หน้าหลัก
ขี้หย้าน
ขี้หย้าน*
ขี้อยฯานฯ
[ขี้อฺยฺ้าน]

...ดู ขี้แข๋ะ

ขี้หย้าน
ขี้หย้าน
ขี้ห้ยฯานฯ
[ขี้หย้าน]

ก.ยั่น - พรั่น,หวั่นเกรง; ขี้แข๋ะ,หย้าน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หย้าน (ขี้ห้ยฯานฯ)