หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หย้อง
อักษรล้านนา
ขี้อยฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขี้อฺยฺ้อง]
ความหมาย

ว.ชอบแต่งตัวให้สวย,สำรวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หย้อง (ขี้อยฯอฯง)