หน้าหลัก
ขี้หย้อง
ขี้อยฯอฯง
[ขี้อฺยฺ้อง]

ว.ชอบแต่งตัวให้สวย,สำรวย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หย้อง (ขี้อยฯอฯง)