หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้หม่า
อักษรล้านนา
ขี้ห่มฯา
เทียบอักษรไทย
[ขี้หม่า]
ความหมาย

น. เรียกน้ำโสโครกที่ขังอยู่ใต้ถุนครัวว่า น้ำขี้หม่า; สิ๋กหม่า,สิงหม่า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หม่า (ขี้ห่มฯา)