หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้หมี้
อักษรล้านนา
ขี้หี้มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้หมี้]
ความหมาย

ดู...กี๊มี้

ออกเสียงล้านนา
กี๊มี้
อักษรล้านนา
คี้มี้
เทียบอักษรไทย
[คี้มี้]
ความหมาย

ว.มักใช้ประกอบ ดำ เป็น ดำกี๊มี้ - ดำปลอด; ขี้หมี้ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หมี้ (ขี้หี้มฯ)