หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หมิ้ง
อักษรล้านนา
ขี้หิ้มฯง
เทียบอักษรไทย
[ขี้หมิ้ง]
ความหมาย

ก.ฉุนเฉียวง่าย,โมโหง่าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หมิ้ง (ขี้หิ้มฯง)