หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หมา
อักษรล้านนา
ขี้หมฯา
เทียบอักษรไทย
[ขี้หมา]
ความหมาย

น๑.มูลสุนัข น๒.ชื่อของกล้วยไม้ชนิดหนึ่ง เอื้องขี้หมา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หมา (ขี้หมฯา)