หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้หนอน
อักษรล้านนา
ขี้หนฯอฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้หนอน]
ความหมาย

น๑.ไม้ชิ้นเล็กๆ ที่ใช้ช่วยในการนับ น๒.ต้นไม้ขนาดกลาง ผลมี ๓ ครีบ ขึ้นตามป่าดิบแล้ง น๓.ไม้ต้นขนาดเล็ก ลำต้นมีหนาม ใบและดอก เป็นพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้หนอน (ขี้หนฯอฯร)