หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ส๋ด
อักษรล้านนา
ขี้ส฿ดฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้สด]
ความหมาย

ก.อุจจาระไหลออกเล็กน้อย เพราะความกลัวเป็นต้น; ขี้ส๋ดขี้สาดก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ส๋ด (ขี้ส฿ดฯ)