หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้สาย
อักษรล้านนา
ขี้สายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้สาย]
ความหมาย

น.ไส้ตะเกียง,ไส้โคม, ไส้เทียนขี้ผึ้ง, ตีนกาที่เอาแช่น้ำมันไว้สำหรับจุดไฟ; สีสาย,สี้สาย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้สาย (ขี้สายฯ)