หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้วอก
อักษรล้านนา
ขี้วอฯก
เทียบอักษรไทย
[ขี้วอก]
ความหมาย

ก.โกหกเก่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้วอก (ขี้วอฯก)