หน้าหลัก
ขี้ล่าย
ขี้ล่ายฯ
[ขี้ล่าย]

ดู...ขี้จุ๋

ขี้จุ๋
ขี้จุ
[ขี้จุ]

ก.โกหก,พูดเท็จ,สร้างเรื่อง; ขี้จุ๋ขี้ล่าย,อุ๋ผิ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ล่าย (ขี้ล่ายฯ)