หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ล่าย
อักษรล้านนา
ขี้ล่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ล่าย]
ความหมาย

ดู...ขี้จุ๋

ออกเสียงล้านนา
ขี้จุ๋
อักษรล้านนา
ขี้จุ
เทียบอักษรไทย
[ขี้จุ]
ความหมาย

ก.โกหก,พูดเท็จ,สร้างเรื่อง; ขี้จุ๋ขี้ล่าย,อุ๋ผิ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ล่าย (ขี้ล่ายฯ)