หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ลม
อักษรล้านนา
ขี้ล฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ลม]
ความหมาย

ดู...ขี้โม้

ออกเสียงล้านนา
ขี้โม้
อักษรล้านนา
ขี้โม้
เทียบอักษรไทย
[ขี้โม้]
ความหมาย

ก.พูดโกหก,พูดไม่มีความจริง ขี้ลม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ลม (ขี้ล฿มฯ)