หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้มุก
อักษรล้านนา
ขี้มูก
เทียบอักษรไทย
[ขี้มูก]
ความหมาย

น.น้ำมูก - น้ำเมือกที่ออกจากจมูก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้มูก (ขี้มูก)