หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้มุ่น
อักษรล้านนา
ขี้มุ่ร
เทียบอักษรไทย
[ขี้มุ่น]
ความหมาย

น.ตะกอน - สิ่งของชิ้นเล็กๆเช่นเม็ดดินเม็ดทรายเป็นต้น นอนอยู่ก้นภาชนะ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้มุ่น (ขี้มุ่ร)