หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ฝอย
อักษรล้านนา
ขี้ฝอฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ฝอย]
ความหมาย

ก.(ปาก)พูดมากเกินความเป็นจริง,พูดโม้ยาว เช่น นั่งฝอยว่าชาติก่อนตนเคยเป็นเทวดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ฝอย (ขี้ฝอฯยฯ)