หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ปุ๋ม
อักษรล้านนา
ขี้ปุม
เทียบอักษรไทย
[ขี้ปุม]
ความหมาย

น.ท้อง,พุง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ปุ๋ม (ขี้ปุม)