หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตืกแป้บ
อักษรล้านนา
ขี้ตืกฯแพปฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตืกแพบ]
ความหมาย

น.พยาธิตัวแบน - ลักษณะลำตัวแบน สีขาวขุ่น แบ่งเป็นปล้องๆ และมีความยาวหลายเมตร อาศัยอยู่ในลำไส้คนและสัตว์ ทำให้เกิดการป่วยติดเชื้อ ชนิดที่พบบ่อยคือ ตัวตืดหมู ตัวตืดวัว เข้าสู่ร่างกายผ่านน้ำดื่ม หรืออาหารที่เจือปนไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ โดยเฉพาะอาหารที่ดิบ หรือกึ่งสุกกึ่งดิบ ซึ่งอยู่ในเนื้อหมู วัว และควาย; ตืกแป้บ ก็ว่า.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตืกแป้บ (ขี้ตืกฯแพปฯ)