หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตืกฟ้า
อักษรล้านนา
ขี้ตืกฯฟ้า
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตืกฟ้า]
ความหมาย

น.ตัวลิ้นหมา - บ้างเรียกปลิงบกบ้าง ทากฟ้าบ้าง ลำตัวแผ่แบนไม่มีเปลือก ยาวประมาณ ๒-๓ นิ้ว กินใบไม้เน่า เลื้อยไปทางไหนก็ทิ้งรอยเมือกไว้เป็นทาง ไม่มีพิษ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตืกฟ้า (ขี้ตืกฯฟ้า)