หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตืกก๋ม
อักษรล้านนา
ขี้ตืกฯก฿ลฯม
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตืกกลม]
ความหมาย

น.พยาธิตัวกลม - เป็นหนอนพยาธิที่พบทั่วไป มีหลายชนิด ลักษณะลำตัวยาวเหมือนเชือก หัวท้ายค่อนข้างแหลม ไม่เป็นปล้อง เป็นปรสิตทั้งใน สัตว์ และพืช เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวจี๊ด มีพยาธิหลายชนิดที่เป็นพยาธิตัวกลมขนาดใหญ่ ลำตัวสีขาวหม่น หัวแหลม ท้ายแหลม อาศัยอยู่ในทางเดินอาหารของคน และสัตว์ ถ้ามีมากจะทำให้เกิดลำไส้อักเสบ หรือลำไส้อุดตัน.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตืกก๋ม (ขี้ตืกฯก฿ลฯม)