หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตืก
อักษรล้านนา
ขี้ตืกฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตืก]
ความหมาย

น.ตัวพยาธิ - ล้านนาหมายรวมถึงทั้ง พยาธิตัวกลม (ขี้ตืกก๋ม) เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิเส้นด้าย และ พยาธิตัวแบน (ขี้ตืกแป้บ) และยังเรียกตัวลิ้นหมาว่า ขี้ตืกฟ้า อีกด้วย.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตืก (ขี้ตืกฯ)