หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ตี๋น
อักษรล้านนา
ขี้ตีนฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ตีน]
ความหมาย

น.ฝุ่นผงหรือสิ่งสกปรกที่ติดเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ตี๋น (ขี้ตีนฯ)