หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ด้อย
อักษรล้านนา
ขี้ด้อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ด้อย]
ความหมาย

ว.ผอมแห้งแรงน้อย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ด้อย (ขี้ด้อฯยฯ)