หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ดิน
อักษรล้านนา
ขี้ดินฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ดิน]
ความหมาย

ดู...ดิน น๑.

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ดิน (ขี้ดินฯ)