หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ดัง
อักษรล้านนา
ขี้ดังฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ดัง]
ความหมาย

น.ก้อนน้ำมูกแห้ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ดัง (ขี้ดังฯ)