หน้าหลัก
ขี้ซ้าย
ขี้ซ้าย
ขี้ซ้ายฯ
[ขี้ซ้าย]

ก.ถนัดมือซ้าย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ซ้าย (ขี้ซ้ายฯ)