หน้าหลัก
ขี้จ๋ก
ขี้จ๋ก
ขี้จ฿กฯ
[ขี้จก]

น.ขโมย,นักล้วง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ๋ก (ขี้จ฿กฯ)