หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้จ๊ะ
อักษรล้านนา
ขี้ชะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ชะ]
ความหมาย

ว.น่ารังเกียจ,น่าขยะแขยง ขี้เดียด,ขี้เหลียด,จ๊ะ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ๊ะ (ขี้ชะ)