หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้จ่ม
อักษรล้านนา
ขี้จ่฿มฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้จ่ม]
ความหมาย

ว.ช่างบ่น,ชอบพร่ำบ่น ขี้แซ่ม ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จ่ม (ขี้จ่฿มฯ)