หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้จุ๋
อักษรล้านนา
ขี้จุ
เทียบอักษรไทย
[ขี้จุ]
ความหมาย

ก.โกหก,พูดเท็จ,สร้างเรื่อง; ขี้จุ๋ขี้ล่าย,อุ๋ผิ๋ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้จุ๋ (ขี้จุ)