หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้คู้
อักษรล้านนา
ขี้ฅู้
เทียบอักษรไทย
[ขี้ฅู้]
ความหมาย

น.ไส้เดือน ตัวสีน้ำตาลเมื่อถูกกระทบตัวจะคู้หรืองอทันที นิยมใช้เป็นเหยื่อตกปลา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้คู้ (ขี้ฅู้)