หน้าหลัก
ขี้ควาย
ขี้ฅวฯายฯ
[ขี้ฅวาย]

น.มูลควาย,เรียกผักตังโอว่า ผักขี้ฅวาย,ชื่อของแตงชนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ควาย (ขี้ฅวฯายฯ)