หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ควย
อักษรล้านนา
ขี้ฅวฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ฅวย]
ความหมาย

ดู...ขี้แข้

ออกเสียงล้านนา
ขี้แข้
อักษรล้านนา
ขี้แข้
เทียบอักษรไทย
[ขี้แข้]
ความหมาย

น.ขี้เปียก-คราบไขที่ติดอยู่ปลายอวัยวะเพศชาย; ขี้ไขควย,ขี้ควย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ควย (ขี้ฅวฯยฯ)