หน้าหลัก
ขี้ข้า
ขี้ข้า
[ขี้ข้า]

น.ข้าทาส,บ่าวไพร่,คนรับใช้; ข้า ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ข้า (ขี้ข้า)