หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี้ข่า
อักษรล้านนา
ขี้ข่า
เทียบอักษรไทย
[ขี้ข่า]
ความหมาย

น.เขม่า - ละอองสีดำที่เกิดจากควันไฟ หรือการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างไม่สมบูรณ์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ข่า (ขี้ข่า)