หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขาก
อักษรล้านนา
ขี้ขากฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขาก]
ความหมาย

น.ขี้กลาก-โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง ขึ้นเป็นวงมีอาการคัน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขาก (ขี้ขากฯ)