หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขั้น
อักษรล้านนา
ขี้ขั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขั้น]
ความหมาย

น.ขัดหนัก-ถ่ายอุจจาระไม่ออก มีก้อนอุจจาระลักษณะแข้นแข็ง อุดติดคาอยู่ในลำไส้ใกล้บริเวณทวารหนัก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขั้น (ขี้ขั้นฯ)