หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขะหมวน
อักษรล้านนา
ขี้ขๆมฯวฯฯร
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขะหมวน]
ความหมาย

ดู...ขี้ขะนุ่น น๒.; ว.กระหมุ่น - มุ่น,ขุ่น,เป็นตะกอน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขะหมวน (ขี้ขๆมฯวฯฯร)