หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ขวง
อักษรล้านนา
ขี้ขวฯง
เทียบอักษรไทย
[ขี้ขวง]
ความหมาย

น๒.ผักสะเดาดิน - ไม้ล้มลุกขึ้นในนา ใบรูปหอก ปลายใบแหลม ดอกขนาดเล็กสีม่วง ยอดอ่อนกินได้ มีรสขม; ผั๋กขวง,ผั๋กขี้ขวง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ขวง (ขี้ขวฯง)