หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้ก๋ะ
อักษรล้านนา
ขี้กลฯะ
เทียบอักษรไทย
[ขี้กละ]
ความหมาย

ว.ตะกละ,เห็นแก่กิน; ก๋ะกิ๋น ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้ก๋ะ (ขี้กลฯะ)