หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้กุ่ง
อักษรล้านนา
ขี้กุ่ง
เทียบอักษรไทย
[ขี้กุ่ง]
ความหมาย

น.จิ้งโกร่ง - จิ้งหรีดชนิดใหญ่ที่สุดตัวยาวประมาณ ๔-๕ ซ.ม. ใหญ่ประมาณ ๑.๕ ซ.ม. ตัวสีน้ำตาล รูปร่างอ้วน นิยมใช้เป็นอาหาร; จิ้งกุ่ง,จี้กุ่ง ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้กุ่ง (ขี้กุ่ง)