หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี้กอ
อักษรล้านนา
ขี้คํอฯ
เทียบอักษรไทย
[ขี้คอ]
ความหมาย

น.ไทกอ - โรคผิวหนังชนิดหนึ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี้กอ (ขี้คํอฯ)