หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี่รถเคื่อง
อักษรล้านนา
ขี่ร฿ถฯเระฯคิ่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ขี่รถเครื่อง]
ความหมาย

ก.ขี่รถจักรยานยนต์

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่รถเคื่อง (ขี่ร฿ถฯเระฯคิ่อฯง)