หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี่รถม้า
อักษรล้านนา
ขี่ร฿ถฯม้า
เทียบอักษรไทย
[ขี่รถม้า]
ความหมาย

ก.โดยสารรถม้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่รถม้า (ขี่ร฿ถฯม้า)