หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขี่รถกูบ
อักษรล้านนา
ขี่ร฿ถฯกูบ,-กู
เทียบอักษรไทย
[ขี่รถกูบ]
ความหมาย

ก.โดยสารรถเก๋ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี่รถกูบ (ขี่ร฿ถฯกูบ,-กู)