หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขีหมอง
อักษรล้านนา
ขิ้วฯหมฯอฯง
เทียบอักษรไทย
[ขีหมอง]
ความหมาย

ก.เศร้าใจ,เสียใจ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขีหมอง (ขิ้วฯหมฯอฯง)