หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขี
อักษรล้านนา
ขี
เทียบอักษรไทย
[ขี]
ความหมาย

ก.เดือดร้อน,กังวลใจ,ลำบาก; ขวี ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขี (ขี)