หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขิ่วแก๊ก
อักษรล้านนา
ขิ่วฯแคักฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิ่วแค็ก]
ความหมาย

ว.ฉุนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิ่วแก๊ก (ขิ่วฯแคักฯ)