หน้าหลัก
ขิ่วแก๊ก
ขิ่วฯแคักฯ
[ขิ่วแค็ก]

ว.ฉุนมาก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิ่วแก๊ก (ขิ่วฯแคักฯ)