หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ขิ่ว
อักษรล้านนา
ขิ่วฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิ่ว]
ความหมาย

ว.กลิ่นฉุน,กลิ่นแรง เช่นแมงดาขิ่ว - แมงดามีกลิ่นฉุน,เก๊าแฮ้เหม็นขิ่ว-รักแร้มีกลิ่นฉุน, สำ.ตระหนี่,จุกจิก,คิดเล็กคิดน้อย,ไม่มีความเอื้อเฟื้อ,ไม่ยอมใคร,เอาแต่ได้ เช่น พ่อค้าขิ่ว (อาจจะขายของแพง หรือต่อรองไม่ได้)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิ่ว (ขิ่วฯ)