หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ขิงแกง
อักษรล้านนา
ขิงฯแคงฯ
เทียบอักษรไทย
[ขิงแคง]
ความหมาย

น.ขิงพันธุ์เล็กมีรสเผ็ดกว่าขิงธรรมดา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขิงแกง (ขิงฯแคงฯ)