หน้าหลัก
ขำเคือ
ขำเระฯคิอฯอ
[ขำเครือ]

ว.คาเครือ,คาต้น; ดู...ก้วยสุ๋กขำเคือ

ก้วยสุ๋กขำเคือ
ก้ลฯวฯยฯสุกขำเระฯคิอฯอ
[กล้วยสุกขำเครือ]

น.กล้วยสุกคาต้น ถ้าเป็นผลไม้ชนิดอื่นใช้ สุ๋กขำต้น เช่น บ่าม่วงสุ๋กขำต้น - มะม่วงสุกคาต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ขำเคือ (ขำเระฯคิอฯอ)